Foreninger

Ud over Aftenskolen, cirka 20 faste foreninger og 20 løst tilknyttede foreninger, der benytter Kulturforsyningen, har huset en gruppe faste beboere.

 


Teatret Masken
maskens logo

Teatret Masken er et nytænkende teater med holdning. Iscenesættelserne er kendetegnet ved intensitet, nærvær og ægthed, hvilket skaber de bedste forudsætninger for at bevæge publikum og give plads til refleksion.

 

Teatret Masken kan kontaktes på: info@masken, tlf. 54 732 732


Sprøjtehusteatret

Amatørscenen blev stiftet 27. november 1950. Her kan man opleve sjove, vedkommende, eksperimenterende, medrivende forestillinger af dygtige amatører, som brænder for det de laver. Man kan også være med, hvis man har en skuespiller, scenetekniker eller manuskriptforfatter i maven. Der er også forestillinger af og med unge i Sprøjtehusteatrets helt egen ungetrup.


Multimedieklubben

Multimedieklubben er en forening, der laver video- og lydoptagelser, hjemmesider og redigerer på computer.


Flerkulturelt Center

Flerkulturelt Center er mennesker, der på frivillig basis ønsker at fremme integration og netværksdannelse for udlændige. Den frivillige gruppe blev dannet i 2002 og Dansk Flygtningehjælp er paraplyorganisation for gruppen. De generelle tilbud er: Lektiehjælp og sprogtræning for voksne udlændinge, computeradgang med internet, bisidder- kontaktperson for familie eller enkeltperson, socialt samvær, ugentlig tilstedeværelse på sprog- og integrationscentret, arrangementer efter behov og interesse. Social/juridisk rådgivning, cykeltræning mm, sker efter aftale.