Twist & Polka – familiekoncert

Sammen med Twist & Polka skal vi på en musikalsk rejse og ud at lede efter en sær starut, der danser twist og polka. Musikgenrene er mange, og det er de farverige figurer, vi møder undervejs, også.

Vi skal synge om Snudebillen Sulle, som snurrer rundt og rundt til lyden af country, Rumbasserne, der danser rumba og ryster med deres numser, måske Tusindbenet Torben, som danser step til lidt af hvert og Mågen Muski, der danser mavedans med sin mavedelle.

Du skal selvfølgelig være med undervejs i denne spraglede koncert serveret i øjen- og ørehøjde.

Lyt til Twist & Polka
═════════════
DET ER  GRATIS  AT DELTAGE I KONCERTEN
═════════════
Familie koncerter er professionel musik spillet i børnehøjde. Børnene får en anderledes og stor musikalsk oplevelse sammen med deres familie. (vejl. aldersgruppe 4-9 år)

Familie koncerterne er skabt i samarbejde mellem LMS (Levende Musik i Skolen), Guldborgsund Kommune og Culthus.

Kulturnat på Kulturforsyningen 29. september 2017

–! For English version, please see details below !–

? Igen i år er Kulturforsyningens foreninger, Teater Masken, Sprøjtehusteatret og Culthus gået sammen om at skabe en spændende og hyggelig Kulturnat på Kulturforsyningen, Voldgade 1 i Nykøbing. ?

Kl. 18.30
Vi åbner dørene og Madhuset Bruun & Stenersen, Culthus og Teatret Masken byder på lækre, gratis grillsandwich indtil alt er spist.

Culthus arrangerer ”Åbent Værksted” hele aftenen i Musiksalen, hvor alle får mulighed for at være kreative. Temaet er i år: ”Dengang i 70’erne”.

I løbet af aftenen vil du også støde på Pop-up Bankospil med præmier sponsoreret af lokale kulturinstitutioner.

Flerkulturelt Center byder på lækre smagsprøver fra forskellige lande og du får mulighed for at møde og få en snak med de mange aktive borgere, som kommer i Flerkulturelt Center.

Du har mulighed for at hilse på medlemmer fra Kulturmindeforeningen Nykøbing F og høre om foreningens arbejde og arrangementer inden for bygningsbevarelse og lokalhistorie.

Kl. 18.45-19.15
Sprøjtehusteatret byder indenfor og vil give nogle numre fra den kommende forestilling om Poul Henningsen.

Kl.19.00-22.00
“Kend dit kamera” og fotoudstilling v. Fotoklubben Guldborgsund.

Har du spørgsmål til fotografering eller har du lyst til at se nogle af fotoklubbens billeder, så kom forbi. Medlemmer af Fotoklubben Guldborgsund vil være til stede og give råd og vejledning omkring brugen af dit kamera.

Kl. 19.30
Teatret byder Masken velkommen i deres teatersal med forestillingen Udspring.

Den grangrønne æresport troner over døren, og indenfor venter festmusikanten med sin vitale vibrafon, der aftenen igennem leverer lydlig kulisse til islagkagens langsomme flugt ned over bordkanten. Her, i en tidslomme, der umiskendeligt ligner alt det bedste fra 1970’ernes forsamlingshuse, byder Teater Rio Rose velkommen indenfor.

➡ Entre: 180 kr. (85 kr. u/26 eller studiekort.)

Kl. 20.45
Caféen: Culthus har entreret med Århusianske MALMØ som netop har udgivet debutalbummet “We Come From The Stars”.

Musikken er opstået delvist i Himalayas bjerge og delvist i Århus. Udtrykket er på en gang skrøbeligt og kraftfuldt med Maria Malmøs stærke stemme som et naturligt samlingspunkt og slægtskab med navne som Björk, Eivør og Under Byen.

➡ Entre: 30 kr. (Er dog inkluderet i teaterbillet).

Caféen vil være åben for salg af drikkevarer hele aftenen frem til kl. 23.00.

http://www.facebook.dk/culthus.falster 
http://www.culthus.dk
http://www.instagram.com/culthus
*****************************************************************************

? CULTURE NIGHT AT KULTURFORSYNINGEN 29TH OF SEPTEMBER 2017 ?

The associations (Teatret Masken, Sprøjtehusteatret and Culthus, at Kulturforsyningen) has once again joined up to create an exciting and cozy Culture Night at Kulturforsyningen, Voldgade 1 in Nykøbing.

18.30
The doors open and Madhuset Bruun & Stenersen, Culthus and Masken will be offering delicious, free grill sandwiches until all have been eaten.

Culthus has “Open Workshop” the entire evening in the music hall, where everyone will have a chance to be creative. This year’s theme is “Back in the 70s”.

You will also encounter Pop-up bingo during the evening with prizes sponsored by local culture institutions.

Flerkulturelt Center is offering delicious tastings from different countries and you will have a chance to meet and greet the many active citizens who regularly meet up in Flerkulturelt Center.

You will also have the possibility to meet the members of Kulturmindeforeningen Nykøbing F and hear about the association’s work and events within building conservation and local history.

18.45-19.15
Sprøjtehusteatret invites you in and will show you some of the scenes from the upcoming show about Poul Henningsen.

19.00-22.00
“Know your camera” and photo exhibition by Fotoklubben Guldborgsund.

Do you have questions about photography or do you want to see some of the photoclub’s photographs? Then drop by. Members of Fotoklubben Guldborgsund will be present and offer advice on how to use your camera.

19.30
Teater Masken welcomes you in their theatre hall with the show called Udspring.

The fir green triumphal arch thrones above the door and inside the party musician waits with his vital vibraphone, throughout the evening delivering an audible backdrop to the slow escape of the ice cream cake over the edge of the table.

Here, in a time pocket, unmistakably resembling all the best from the 1970’s community centres, Teater Rio Rose welcomes you in.

➡ Entrance fee: 180 kr. (85 kr. if you are under 26 or if you have a study card)

20.45
The café: Culthus has arranged a show with MALMØ from Århus who has just released their debut album “We Come From the Stars”. The music was born partly in the Himalayas and partly in Århus. The expression is fragile and powerful, all at the same time with the voice of Maria Malmø as a natural gathering point and kinship with names like Björk, Eivør and Under Byen.

➡ Entrance fee: 30 kr. (Included in theatre ticket)

The café will be open and sell beverages all evening until 23.00.

➡➡ http://www.facebook.dk/culthus.falster
➡➡ http://www.culthus.dk
➡➡ http://www.instagram.com/culthus